De wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de bij- en nascholing van de Vascular Rounds.

De wetenschappelijke commissie Vascular Rounds MUMC+ wordt gevormd door de volgende leden van de Sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+:
– Prof.dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+
– Prof.dr. R.J.M.W. Rennenberg, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+
– Mw. drs. R.H. Olie, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+

Wij streven er naar dat deze bijeenkomsten meer en meer een podium zijn waarbij we élkaar als medici kunnen informeren, ook informeel.

Suggesties voor de invulling van de bijeenkomsten “Vascular Rounds” zijn altijd welkom, zoals, via deze link:
– onderwerpen of sprekers die interessant zijn
– een studie of lezing die u ter sprake zou willen brengen
– interessante casuïstiek om samen te bespreken

Meer informatie over de organisatie leest u op deze pagina.

dr-r-rennenberg
Drs. R. Olie MUMC

Prof.dr. A.A. (Bram) Kroon

Prof.dr. Roger (R.J.M.W.) Rennenberg

Mw. drs. Renske (R.H.) Olie