De wetenschappelijke commissie is verantwoordelijk voor de inhoud en samenstelling van de bij- en nascholing van de Vascular Rounds.

De wetenschappelijke commissie Vascular Rounds MUMC+ wordt gevormd door de volgende leden van de Sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+:
– Prof.dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+
– Dr. R.J.M.W. Rennenberg, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+
– Drs. R.H. Olie, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+

Wij streven er naar dat deze bijeenkomsten meer en meer een podium zijn waarbij we élkaar als medici kunnen informeren.

Suggesties voor de invulling van de bijeenkomsten “Vascular Rounds” zijn altijd welkom, zoals, via deze link:
– onderwerpen of sprekers die interessant zijn
– een studie of lezing die u ter sprake zou willen brengen
– interessante casuïstiek om samen te bespreken

Meer informatie over de organisatie leest u op deze pagina.

dr-r-rennenberg
Drs. R. Olie MUMC

Prof.dr. A.A. Kroon

Dr. R.J.M.W. Rennenberg

Drs. R.H. Olie

Vascular Rounds MUMC+

De Vascular Rounds worden al sinds 2003 georganiseerd door de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ voor vasculair geneeskundige internisten en andere vasculair geïnteresseerde specialisten in de regio Limburg en zuidoost Brabant

Contactgegevens

Telefoon en e-mail organisatie:
Tel: +31 (0) 6 456 46 480
E-mail: info@vascular-rounds-mumc.nl

MUMC+
Algemene Interne Geneeskunde – Sectie Vasculaire Geneeskunde
Prof. dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige
p/a: Marian Curfs, secretaresse
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: +31 (0) 43 387 5005, optie 4

Overige gegevens
KvK nr: 1405 8306
Rek.nr: NL48 FVLB 0226 0829 70