VBHC: regionale workshop

Workshop Value Based Health Care 

Tijdens de Vascular Rounds MUMC+ bijeenkomst in november 2019 met het thema Waardegedreven zorg is door de deelnemers de behoefte uitgesproken verdieping in dit onderwerp te gaan organiseren voor vasculair geïnteresseerde deelnemers, waarbij ook aandacht is voor de lokale vraagstukken. Na het inwinnen van advies bij (ervarings-) deskundigen, is een een workshop samengesteld met de titel “Waardegedreven zorg voor CVRM-patiënten: een gezamenlijke doorvertaling naar de praktijk”.

Doel: tijdens deze werksessie de waardegedreven zorg voor CVRM-patiënten praktisch vormgeven: het definiëren van de juiste stuurinformatie (uitkomstenindicatoren) voor CVRM-patiënten, zoveel mogelijk gericht op de lokale situatie en mogelijkheden, met als doel een aanzet te geven dit te gaan implementeren in de eigen regio. De inhouds- en ervaringsdeskundigen Vincent Wiersma (Value Based Health Care Manager Amgen) en Dennis van Veghel (manager Hartcentrum Catharina ziekenhuis) verlenen hun medewerking aan deze workshops, Bram Kroon zal als voorzitter de dag begeleiden.

De werkgroep met vasculair geïnteresseerde medici uit de regio Limburg en Zuidoost-Brabant is gezamenlijk een langlopend project gestart.

Tijdens de workshops is de theorie door de deelnemers doorvertaald naar de (lokale) CVRM-praktijk. Hierbij wordt elkaars vasculaire expertise gebruikt bij het opstarten van lokale zorgprojecten. Via onderstaande knop lees je het programma van de eerste dag. Door coronamaatregelen is deze verplaatst van 3 april 2020 naar 16 oktober 2020. Daarna hebben in 2021 diverse overleggen plaatsgevonden, op weg naar een projectvorm met langdurige samenwerking. Heb je interesse om aan te sluiten? Laat het weten via onderstaande knop.