Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.

 • Aanmelden kan uitsluitend online en is persoonlijk.
 • Het gebruik maken van 1 inschrijving door meerdere personen is niet mogelijk.
 • U bent verantwoordelijk voor het vermelden van het juiste e-mailadres.
 • Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail 2 documenten: een bevestiging van uw aanmelding en uw factuur. U bent gehouden deze op ontvangst en leesbaarheid te controleren.
 • Werknemers van firma’s die niet als sponsor deelnemen kunnen zich niet inschrijven voor en/of deelnemen aan de Vascular Rounds.
 • Als herinnering aan uw deelname ontvangt u een e-mail enkele dagen voor aanvang, mits uw betaling door de organisatie is ontvangen.
 • Uw registratie is bindend.
 • Inschrijven is mogelijk tot 1 dag voor de bijeenkomst, via de website van de Vascular Rounds. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding tijdig, uiterlijk vrijdagmiddag voorafgaand aan de bijeenkomst. (i.v.m. logistieke organisatie)
 • Dubbele aanmeldingen komen voor rekening van de deelnemer.
 • Inschrijving is niet overdraagbaar aan andere personen/deelnemers.
 • Privacy: zowel vóór als ná het ingaan van de AVG wetgeving op 25 mei 2018 gaan wij gepast om met uw gegevens en worden deze niet aan derden versterkt. Partners (GAIA systeem, Sponsors) van de organisatie van deze Vascular Rounds ontvangen een lijst van deelnemers. Meer lezen? Kijk hier.
 • Annulering en restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de bijeenkomst is restitutie niet meer mogelijk.
 • Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
 • Uw annulering is pas dan geldig wanneer u van ons daarvan per e-mail een bewijs van afmelding heeft ontvangen.
 • Niet verschijnen op de bijeenkomst ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 • Uw inschrijving welke geannuleerd wordt enkele dagen voor de bijeenkomst is niet overdraagbaar aan een andere deelnemer.
 • Na ontvangst van uw aanmelding en geslaagde betaling via het gekoppelde betalingssysteem, ontvangt u per e-mail 2 documenten: een bevestiging van uw aanmelding en uw factuur.
 • Indien de betreffende deelnemer de inschrijving niet met een succesvolle betaling heeft afgerond, is er geen sprake van een inschrijving. Start in dat geval uw inschrijfprocedure opnieuw.
 • Bij het in gebreke blijven van de betaling van deelname aan een van de bijeenkomsten, zult u een factuur ter herinnering ontvangen. Na deze herinnering (aanmaning tot betaling), kunnen juridische procedures opgestart worden om via andere kanalen uw betaling te laten voldoen.
 • De eventuele gerechtelijke en executiekosten worden op de deelnemer verhaald.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op de betrekking tussen de organisatie en de deelnemer.
 • Geschillen zullen ter beoordeling aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.