Registratievoorwaarden bijeenkomsten en eLearning

Uitsluitend volledig en juist ingevulde aanmeldingen worden in behandeling genomen.

 • Aanmelden kan uitsluitend online en is persoonlijk, via uw eigen account
 • Account aanmaken: via deze link of aan het einde van uw eerste aanmelding
 • Het gebruik maken van 1 account door meerdere personen is niet mogelijk.
 • U bent verantwoordelijk voor het vermelden van het juiste e-mailadres.
 • Na ontvangst van uw aanmelding voor een bijeenkomst ontvangt u per e-mail 2 documenten: een bevestiging van uw aanmelding en uw factuur. U bent gehouden deze op ontvangst en leesbaarheid te controleren. Uw factuur kunt u ook terugvinden in uw account.
 • Wanneer u ervoor kiest zich aan te melden zonder iDeal betaling, dan ontvangt u een factuur die u per ommegaande dient te betalen, in ieder geval voor aanvang van de bijeenkomst.
 • Werknemers van firma’s die niet als sponsor deelnemen kunnen zich niet inschrijven voor en/of deelnemen aan Vascular Rounds MUMC+ bijeenkomsten.
 • Als herinnering aan uw deelname van een bijeenkomst ontvangt u een e-mail een dag voor aanvang, mits uw betaling door de organisatie is ontvangen.
 • Uw registratie is bindend.
 • Inschrijven is mogelijk tot 1 dag voor de bijeenkomst, via de website van de Vascular Rounds. Bij voorkeur ontvangen wij uw aanmelding tijdig, uiterlijk vrijdagmiddag voorafgaand aan de bijeenkomst. (i.v.m. logistieke organisatie)
 • Dubbele aanmeldingen komen voor rekening van de deelnemer.
 • Inschrijving is niet overdraagbaar aan andere personen/deelnemers.
 • Privacy: conform de AVG wetgeving gaan wij gepast om met uw gegevens en worden deze niet aan derden versterkt. Partners van de organisatie van deze Vascular Rounds (GAIA systeem, Sponsors)  ontvangen een lijst van deelnemers. Meer lezen? Kijk hier.
 • Annulering en restitutie van het inschrijfgeld voor een bijeenkomst is mogelijk tot 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst. Bij annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de bijeenkomst is restitutie niet meer mogelijk.
 • Annuleringen en mutaties kunnen uitsluitend schriftelijk of per email geschieden.
 • Uw annulering is pas dan geldig wanneer u van ons daarvan per e-mail een bewijs van afmelding heeft ontvangen, incl. een creditfactuur.
 • Niet verschijnen op de bijeenkomst ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.
 • Een inschrijving die < 5 dagen voor het plaatsvinden van de bijeenkomst geannuleerd wordt, wordt niet gecrediteerd en is niet overdraagbaar aan een andere deelnemer.
 • Na ontvangst van uw aanmelding en geslaagde betaling via het gekoppelde betalingssysteem, ontvangt u per e-mail 2 documenten: een bevestiging van uw aanmelding of deelname aan een eLearning module en uw factuur.
 • Kiest u voor inschrijving van een bijeenkomst zónder iDeal betaling, dan ontvangt u de factuur separaat en wordt verwacht dat u deze z.s.m. en vóór aanvang van de bijeenkomst betaalt.
 • Indien de betreffende deelnemer de online-inschrijving niet met een succesvolle betaling heeft afgerond, is er geen sprake van een inschrijving. Start in dat geval uw inschrijfprocedure opnieuw.
 • Bij het in gebreke blijven van de betaling van deelname aan een van de bijeenkomsten, zult u een factuur ter herinnering ontvangen. Na deze herinnering (aanmaning tot betaling), kunnen juridische procedures opgestart worden om via andere kanalen uw betaling te laten voldoen.
 • De eventuele gerechtelijke en executiekosten worden op de deelnemer verhaald.
 • Het Nederlands recht is van toepassing op de betrekking tussen de organisatie en de deelnemer.
 • Geschillen zullen ter beoordeling aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.