Sluitingstermijn:
Wanneer u alle documenten tijdig wenst te ontvangen en gebruik wenst te maken van het buffet vóór aanvang van de nascholing, is het aan te raden (tijdig) in te schrijven, doch uiterlijk op vrijdagmiddag vóór de bijeenkomst. Aanmelden enkel voor het inhoudelijke programma is mogelijk tot de dag vóór de bijeenkomst, na overleg met de organisatie (06-456 46 480). Deze inschrijving is geldig mits de betaling ontvangen is. Uw informatie ontvangt u dan wellicht niet meer per e-mail, maar ter plaatse.
Inschrijving ter plaatse is enkel mogelijk bij voldoende ruimte in de zaal; u krijgt uw accreditatiepunten voor deelname ná betaling van de factuur (die u daags na de bijeenkomst als e-mail ontvangt).

Het is erg prettig voor de organisatie én voor andere deelnemers als u de moeite neemt om u vooraf in te schrijven. Wij kunnen er dan voor zorgen dat er voldoende catering aanwezig is voor álle deelnemers en er voldoende stoelen in de zaal staan.

aanmelden

LET OP: Bij aanmelding is het enkel mogelijk voor 1 persoon tegelijk in te schijven, dit vanwege de unieke (BIG)code.
Kies de inschrijfoptie die voor u van toepassing is en selecteer het aantal “1”. Vervolg uw inschrijving  door de volledige inschrijf- en betaalprocedure af te ronden, dit zijn 2 pagina’s met de volgende invulvelden:
– pagina 1 met uw persoonsgegevens & BIG nummer,
– pagina 2 met de factuurgegevens en e-mailadres.
Naar het e-mailadres dat u op deze 2de pagina invult worden uw inschrijvingsbewijs (incl. BIG-nummer) én uw factuur gemaild (mits de betaling succesvol afgerond is!).

Het is belangrijk dat u zelf goed controleert of alle gegevens kloppen, bij een foutief e-mailadres ontvangt u niet uw bevestiging van inschrijving en uw factuur.

Na het invullen van al uw gegevens, wordt u automatisch doorgeleid naar de betaling van uw inschrijving in een veilige betaal-omgeving via iDeal. Na een succesvolle betaling is inschrijving definitief en ontvangt u uw aanmelding en factuur in uw mailbox.

Deelnamekosten voor 1 bijeenkomst:

  • Medisch specialist€ 37,50 per persoon
  • Arts-assistent (in opleiding), verpleegkundig specialist: € 27,50 per persoon

Inschrijving: Door te starten met uw inschrijving van de eerstvolgende Vascular Rounds verklaart u akkoord te gaan met de registratievoorwaarden.

Vascular Rounds MUMC+

De Vascular Rounds worden al sinds 2003 georganiseerd door de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ voor vasculair geneeskundige internisten en andere vasculair geïnteresseerde specialisten in de regio Limburg en zuidoost Brabant

Contactgegevens

Telefoon en e-mail organisatie:
Tel: +31 (0) 6 456 46 480
E-mail: info@vascular-rounds-mumc.nl

MUMC+
Algemene Interne Geneeskunde – Sectie Vasculaire Geneeskunde
Prof. dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige
p/a: Marian Curfs, secretaresse
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: +31 (0) 43 387 5005, optie 4

Overige gegevens
KvK nr: 1405 8306
Rek.nr: NL48 FVLB 0226 0829 70