27 mei 2019: EAS Hollandse avond “Atherosclerose en vaatziekten”. Volledige programma via deze link.

“Calcificaties en atherosclerose” link naar presentatie
                       Prof.dr. L.J. Schurgers, afdeling Biochemie UM en CARIM – Maastricht
“Triglyceriden en atherosclerose: is dat zo?” link naar presentatie
                       Dr. M. Castro Cabezas, internist Franciscus Gasthuis Rotterdam
“Diabetesmiddel of cardiovasculaire interventie?” – Presentatie via spreker op te vragen
                      Dr. J. Brouwers, internist-endocrinoloog MUMC

14 mei 2019: Cardiovasculair risicomanagement & diabetes. Volledige programma via deze link.

“Cardiovasculaire medicatie bij ouderen” link naar presentatie
                      Dr. J. Westerink, internist-vasculair geneeskundige UMC Utrecht
“De betekenis van de huisartsenrichtlijn Diabetes voor de 2de lijn” Presentatie via spreker op te vragen
                       Prof.dr. C.D.A. Stehouwer, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“Keer DM om: de rol van bariatrische chirurgie” link naar presentatie
                      Dr. F.M.H. van Dielen, chirurg Máxima MC, lok. Veldhoven
                      Let op: dit is een grote presentatie, downloaden kan wat langer duren

19 februari 2019: Update in Vasculaire richtlijnen. Volledige programma via klik hier.

“ESC/ESH Hypertensierichtlijn 2018” link naar presentatie
                      Prof.dr. A.A. Kroon, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“2017 ESC-richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden” link naar presentatie
                       Dr. J.W. Daemen, vaatchirurg MUMC+
“2018 ESC richtlijn Cardiovasculaire aandoeningen tijdens zwangerschap”
                      Prof.dr. M.E.A. Spaanderman, gynaecoloog MUMC+
Presentatie op te vragen bij spreker

27 november 2018: STOLLING & STENTS. Volledige programma: klik hier.

“Stents en trombose: pathofysiologie”  Link naar presentatie
                    Prof.dr. H. ten Cate, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“Chirurgische interventies bij post-trombotisch syndroom”  Link naar presentatie
                     Mw. dr. J.H.H. van Laanen, vaatchirurg MUMC+
“Carotispathologie: Mr. Clean en verder”  Link naar presentatie 
                    Dr W.H. van Zwam, interventieradioloog MUMC+

11 september: Cardiorenale problematiek: AF, HF & CKD. Volledige programma: klik hier.

“Nieuwe ontwikkelingen bij atriumfibrilleren” – presentatie volgt
                    Dr. J.G.L.M. Luermans, cardioloog MUMC+
“Moderne behandeling van hartfalen” – Link naar presentatie
                     Prof.dr. H.P. Brunner-La Rocca, cardioloog MUMC+
“Cardiorenale biomarkers bij chronische nierinsufficiëntie” – Link naar presentatie
                    Prof.dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog MUMC+

29 mei:  SYNCOPÉ: een multidisciplinaire aanpak. Volledige programma: klik hier.

“Diagnostiek bij syncopé” – Link naar presentatie
                      Dr. Wouter Wieling, internist AMC & link naar extra Syncopé informatie
“Wanneer is het epilepsie?” – Presentatie op te vragen
                       Dr. Mariëlle Vlooswijk, neuroloog MUMC+
“Wanneer cardiologische interventies bij syncopé?” – Link naar presentatie
                      Dr. Arnaud Aerts, cardioloog Zuyderland MC, locatie Heerlen

6 februari: DIABETES: SGLT-2 remmers, GLP-1 agonisten en nieuwe insulines. Volledige programma: klik hier

“SGLT-2 remmers, een update”  –  Link naar presentatie
                      Prof.dr. N.C. Schaper, internist MUMC+
“GLP-1 agonisten en nieuwe insuline”-  Link naar presentatie
                       Prof.dr. C. Tack, internist Radboud UMC Nijmegen
“Depressie en cognitie bij diabetes”-  Link naar presentatie
                      Dr. M.T. Schram, onderzoeker CARIM/Maastricht studie

28 november 2017: STOLLING: LMWH, DOAC & TROMBO’s. Volledige programma: klik hier

“Stand van zaken over DOACs bij DVT/PE”  –  Link naar presentatie
                      Mw. drs. R. Olie, internist – vasculair geneeskundige MUMC+
“Diagnostiek bij polycytemie en trombocytose”-  Link naar presentatie
                      Mw. drs. F. Moenen, internist – hematoloog MUMC+
“Anticoagulants in patients with trombocytopenia”-  Link naar presentatie 
                      Dr. A. Leader, internist – hematoloog MUMC+

19 september 2017: Hypertensie: streefwaarden & devices. Volledige programma: klik hier

“Devices voor therapieresistente hypertensie: stand van zaken”  –  Link naar presentatie
                      Prof.dr. A.A. Kroon, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“Hypertensie bij ouderen”-  Link naar presentatie
                      Dr. B.P.A. Spaetgens, ouderen geneeskundige i.o. MUMC+
“Bloeddrukregulatie rond een carotis entarteriectomie”-  Link naar presentatie
                    Dr. R.J.J.M. van de Laar, internist-vasculair geneeskundige i.o. MUMC+

16 mei 2017: Lipiden: update recente PCSK9-trials. Volledige programma: klik hier

“PCSK9-antilichamen: resultaten eerste eindpunt studies”  –  Link naar presentatie
                      Prof.dr. F. Visseren, internist-vasculair geneeskundige UMCU
“Familiaire hypercholesterolemie: kijkje in de keuken van de DNA-diagnostiek”-  Link naar presentatie
                      Dr. Ir. J.C. Defesche, experimentele vasculaire geneeskunde AMC
“Statine-intolerantie: update en behandelsuggesties”-  Link naar presentatie
                  Drs. M. Knippels, internist-vasculair geneeskundige i.o. MUMC+

Vascular Rounds MUMC+

De Vascular Rounds worden al sinds 2003 georganiseerd door de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ voor vasculair geneeskundige internisten en andere vasculair geïnteresseerde specialisten in de regio Limburg en zuidoost Brabant

Contactgegevens

Telefoon en e-mail organisatie:
Tel: +31 (0) 6 456 46 480
E-mail: info@vascular-rounds-mumc.nl

MUMC+
Algemene Interne Geneeskunde – Sectie Vasculaire Geneeskunde
Prof. dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige
p/a: Marian Curfs, secretaresse
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: +31 (0) 43 387 5005, optie 4

Overige gegevens
KvK nr: 1405 8306
Rek.nr: NL48 FVLB 0226 0829 70