24 september 2019: Moderne ontwikkelingen in de organisatie van de vasculaire geneeskunde:
Value based healthcare & e-health. Volledige programma is te zien via deze link.

“Value based healthcare voor de medisch specialist” link naar presentatie
                    Dr. D. van Veghel, MSc, manager coöperatie Catharina Hartcentrum Eindhoven
“Value based pricing: generiek of niet” link naar presentatie
                   Prof.dr. P.H.M. van der Kuy, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog Erasmus MC
”Less is more” link naar presentatie
                   Prof.dr. A.W.J. van ’t Hof, interventiecardioloog MUMC+ en Zuyderland MC Heerlen
“Innovatieve e-health in het ziekenhuis” link naar presentatie
                   Dr. S.J.H. Bredie, internist Radboud UMC

27 mei 2019: EAS Hollandse avond “Atherosclerose en vaatziekten”. Volledige programma via deze link.

“Calcificaties en atherosclerose” link naar presentatie
                       Prof.dr. L.J. Schurgers, afdeling Biochemie UM en CARIM – Maastricht
“Triglyceriden en atherosclerose: is dat zo?” link naar presentatie
                       Dr. M. Castro Cabezas, internist Franciscus Gasthuis Rotterdam
“Diabetesmiddel of cardiovasculaire interventie?” – Presentatie via spreker op te vragen
                      Dr. J. Brouwers, internist-endocrinoloog MUMC

14 mei 2019: Cardiovasculair risicomanagement & diabetes. Volledige programma via deze link.

“Cardiovasculaire medicatie bij ouderen” link naar presentatie
                      Dr. J. Westerink, internist-vasculair geneeskundige UMC Utrecht
“De betekenis van de huisartsenrichtlijn Diabetes voor de 2de lijn” Presentatie via spreker op te vragen
                       Prof.dr. C.D.A. Stehouwer, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“Keer DM om: de rol van bariatrische chirurgie” link naar presentatie
                      Dr. F.M.H. van Dielen, chirurg Máxima MC, lok. Veldhoven
                      Let op: dit is een grote presentatie, downloaden kan wat langer duren

19 februari 2019: Update in Vasculaire richtlijnen. Volledige programma via klik hier.

“ESC/ESH Hypertensierichtlijn 2018” link naar presentatie
                      Prof.dr. A.A. Kroon, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“2017 ESC-richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden” link naar presentatie
                       Dr. J.W. Daemen, vaatchirurg MUMC+
“2018 ESC richtlijn Cardiovasculaire aandoeningen tijdens zwangerschap”
                      Prof.dr. M.E.A. Spaanderman, gynaecoloog MUMC+
Presentatie op te vragen bij spreker

27 november 2018: STOLLING & STENTS. Volledige programma: klik hier.

“Stents en trombose: pathofysiologie”  Link naar presentatie
                    Prof.dr. H. ten Cate, internist-vasculair geneeskundige MUMC+
“Chirurgische interventies bij post-trombotisch syndroom”  Link naar presentatie
                     Mw. dr. J.H.H. van Laanen, vaatchirurg MUMC+
“Carotispathologie: Mr. Clean en verder”  Link naar presentatie 
                    Dr W.H. van Zwam, interventieradioloog MUMC+

11 september: Cardiorenale problematiek: AF, HF & CKD. Volledige programma: klik hier.

“Nieuwe ontwikkelingen bij atriumfibrilleren” – presentatie volgt
                    Dr. J.G.L.M. Luermans, cardioloog MUMC+
“Moderne behandeling van hartfalen” – Link naar presentatie
                     Prof.dr. H.P. Brunner-La Rocca, cardioloog MUMC+
“Cardiorenale biomarkers bij chronische nierinsufficiëntie” – Link naar presentatie
                    Prof.dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog MUMC+

29 mei:  SYNCOPÉ: een multidisciplinaire aanpak. Volledige programma: klik hier.

“Diagnostiek bij syncopé” – Link naar presentatie
                      Dr. Wouter Wieling, internist AMC & link naar extra Syncopé informatie
“Wanneer is het epilepsie?” – Presentatie op te vragen
                       Dr. Mariëlle Vlooswijk, neuroloog MUMC+
“Wanneer cardiologische interventies bij syncopé?” – Link naar presentatie
                      Dr. Arnaud Aerts, cardioloog Zuyderland MC, locatie Heerlen

6 februari: DIABETES: SGLT-2 remmers, GLP-1 agonisten en nieuwe insulines. Volledige programma: klik hier

“SGLT-2 remmers, een update”  –  Link naar presentatie
                      Prof.dr. N.C. Schaper, internist MUMC+
“GLP-1 agonisten en nieuwe insuline”-  Link naar presentatie
                       Prof.dr. C. Tack, internist Radboud UMC Nijmegen
“Depressie en cognitie bij diabetes”-  Link naar presentatie
                      Dr. M.T. Schram, onderzoeker CARIM/Maastricht studie

28 november 2017: STOLLING: LMWH, DOAC & TROMBO’s. Volledige programma: klik hier

“Stand van zaken over DOACs bij DVT/PE”  –  Link naar presentatie
                      Mw. drs. R. Olie, internist – vasculair geneeskundige MUMC+
“Diagnostiek bij polycytemie en trombocytose”-  Link naar presentatie
                      Mw. drs. F. Moenen, internist – hematoloog MUMC+
“Anticoagulants in patients with trombocytopenia”-  Link naar presentatie 
                      Dr. A. Leader, internist – hematoloog MUMC+

Vascular Rounds MUMC+

De Vascular Rounds worden al sinds 2003 georganiseerd door de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ voor vasculair geneeskundige internisten en andere vasculair geïnteresseerde specialisten in de regio Limburg en zuidoost Brabant

Contactgegevens

Telefoon en e-mail organisatie:
Tel: +31 (0) 6 456 46 480
E-mail: info@vascular-rounds-mumc.nl

MUMC+
Algemene Interne Geneeskunde – Sectie Vasculaire Geneeskunde
Prof. dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige
p/a: Marian Curfs, secretaresse
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: +31 (0) 43 387 5005, optie 4

Overige gegevens
KvK nr: 1405 8306
Rek.nr: NL48 FVLB 0226 0829 70