Links

Maastricht Hart+Vaat Centrum MUMC+

Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde

Nederlands Vasculair Forum

Nederlandse Hypertensie Vereniging

Nederlandse internisten vereniging

Nederlandse Diabetes Federatie

Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase