Uitnodiging aan potentiële sponsors

Geachte heer/mevrouw,

Reeds sinds 2003 organiseert de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ 4 x per jaar een nascholingsavond met telkens een ander hoofdthema. Meer informatie over het wetenschappelijke programma leest u hier.

Locatie: ECI Cultuurfabriek te Roermond.

De nascholing is bedoeld voor (vasculair) internisten, cardiologen, nefrologen, endocrinologen, reumatologen, immunologen en de arts-assistenten die voor deze specialisaties in opleiding zijn. Tevens zijn andere specialisten buiten de Interne Geneeskunde met vasculaire belangstelling, zoals neurologen, vaatchirurgen, cardiologen, radiologen, etc., van harte welkom.

Accreditatie voor deze nascholingsavonden wordt jaarlijks door de wetenschappelijke commissie van deze Vascular Rounds (sectie Vasculaire Geneeskunde MUMC+) bij de NIV en V&VN aangevraagd.

De aankondigingen & uitnodigingen worden tijdig gestuurd naar de relevante ziekenhuisafdelingen in de driehoek Tilburg, Boxmeer en Maastricht. Daarnaast ontvangen medici van de Vlaamse ziekenhuizen in de regio waarvan het e-mailadres doorgegeven is een digitale uitnodiging . Ook de sponsors ontvangen voor iedere bijeenkomst uitnodigingen om te verspreiden, zowel in print als digitaal.

Zonder financiële ondersteuning is het niet mogelijk deze regionale wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren en betaalbaar te houden voor de deelnemers. Wij hopen dan ook dat u als potentiële sponsor deze bijeenkomsten net zo belangrijk vindt als wij en dat met uw financiële donatie mede mogelijk maakt.

Sámen is hier het sleutelwoord. Als waardering voor uw sponsoring willen wij u gedurende de avond in de gelegenheid stellen uw firma te presenteren in de vorm van een kleine stand met productinformatie en aanwezig te zijn met 1 of 2 werknemers. Bovendien bent u van harte welkom om tijdens de nascholing deel te nemen aan het programma.

Klik hier voor de mogelijkheden van de arrangementen voor sponsors.

Wij verheugen ons op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

De wetenschappelijke commissie Vascular Rounds:
Prof.dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+
Dr. R.J.M.W. Rennenberg, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+
Drs. R.H. Olie, internist – vasculair geneeskundige, MUMC+

Vascular Rounds MUMC+

De Vascular Rounds worden al sinds 2003 georganiseerd door de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ voor vasculair geneeskundige internisten en andere vasculair geïnteresseerde specialisten in de regio Limburg en zuidoost Brabant

Contactgegevens

Telefoon en e-mail organisatie:
Tel: +31 (0) 6 456 46 480
E-mail: info@vascular-rounds-mumc.nl

MUMC+
Algemene Interne Geneeskunde – Sectie Vasculaire Geneeskunde
Prof. dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige
p/a: Marian Curfs, secretaresse
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: +31 (0) 43 387 5005, optie 4

Overige gegevens
KvK nr: 1405 8306
Rek.nr: NL48 FVLB 0226 0829 70