Accreditatie

Accreditatie:

Alle regionale Vascular Rounds bijeenkomsten van 2023 zijn geaccrediteerd  met 3 punten per bijeenkomst door de NIV. (V&VN en de Verpleegkundig Specialisten: nog in behandeling).

CGR:
De Vascular Rounds MUMC+ bijeenkomsten worden jaarlijks CGR getoetst en zijn ieder jaar goedgekeurd.

GAIA/KNMG over nascholing en accreditatie:

Nascholing binnen of buiten het eigen vakgebied

“Sinds 1 mei 2016 is de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ wegens succes omgezet in regulier accreditatiebeleid. Volgens de nieuwe accreditatieregeling mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied (= 50 uur in 5 jaar) volgen. Lees meer op de website van de KNMG, want er zijn o.a. enkele uitzonderingen.

Deze regeling is bedoeld om specialisten meer ruimte te geven in het nascholingsaanbod. Dat betekent dat voor medisch specialisten geldt dat het puntenaantal buiten het eigen vakgebied is gemaximeerd op 50 punten en zij nog altijd minimaal 150 punten binnen het eigen specialisme moeten behalen.”

De NIV heeft juni 2022 de Beleidsregels Herregistrastie differentiatie Interne Geneeskunde aangepast. In hoofdstuk 2 leest u meer over binnen en buiten uw specialisme verkregen nascholingspunten. Dat betekent dat u onze accreditatiepunten in alle gevallen kunt opnemen in uw herregistratiedossier.