Accreditatie:

  • Alle regionale Vascular Rounds bijeenkomsten van 2019 zijn geaccrediteerd   met 3 punten per bijeenkomst, door de NIV en V&VN, net als in 2018 en 2017.
  • De landelijke bijeenkomst, de EAS Hollandse Avond, is door de NIV geaccrediteerd met 3 punten.

CGR:
Alle regionale Vascular Rounds bijeenkomsten zijn CGR getoetst en goedgekeurd, zo ook de landelijke Vascular Rounds bijeenkomst.

GAIA/KNMG over nascholing en accreditatie:

“Sinds 1 mei 2016 is de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ wegens succes omgezet in regulier accreditatiebeleid. Volgens de nieuwe accreditatieregeling mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied (= 50 uur in 5 jaar) volgen. Lees meer op de website van de KNMG, want er zijn o.a. enkele uitzonderingen.

Deze regeling is bedoeld om specialisten meer ruimte te geven in het nascholingsaanbod. Dat betekent dat voor medisch specialisten geldt dat het puntenaantal buiten het eigen vakgebied is gemaximeerd op 50 punten en zij nog altijd minimaal 150 punten binnen het eigen specialisme moeten behalen.”

Vascular Rounds MUMC+

De Vascular Rounds worden al sinds 2003 georganiseerd door de sectie Vasculaire Geneeskunde van de vakgroep Interne Geneeskunde van het MUMC+ voor vasculair geneeskundige internisten en andere vasculair geïnteresseerde specialisten in de regio Limburg en zuidoost Brabant

Contactgegevens

Telefoon en e-mail organisatie:
Tel: +31 (0) 6 456 46 480
E-mail: info@vascular-rounds-mumc.nl

MUMC+
Algemene Interne Geneeskunde – Sectie Vasculaire Geneeskunde
Prof. dr. A.A. Kroon, internist – vasculair geneeskundige
p/a: Marian Curfs, secretaresse
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: +31 (0) 43 387 5005, optie 4

Overige gegevens
KvK nr: 1405 8306
Rek.nr: NL48 FVLB 0226 0829 70