Accreditatie:

  • Alle regionale Vascular Rounds bijeenkomsten van 2021 zijn geaccrediteerd  met 3 punten per bijeenkomst, door de NIV en V&VN, al sinds 2017.

CGR:
Alle (regionale) Vascular Rounds bijeenkomsten worden jaarlijks CGR getoetst en goedgekeurd.

GAIA/KNMG over nascholing en accreditatie:

“Sinds 1 mei 2016 is de pilot ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ wegens succes omgezet in regulier accreditatiebeleid. Volgens de nieuwe accreditatieregeling mogen artsen per herregistratieperiode maximaal 25% geaccrediteerde nascholingsuren buiten het eigen vakgebied (= 50 uur in 5 jaar) volgen. Lees meer op de website van de KNMG, want er zijn o.a. enkele uitzonderingen.

Deze regeling is bedoeld om specialisten meer ruimte te geven in het nascholingsaanbod. Dat betekent dat voor medisch specialisten geldt dat het puntenaantal buiten het eigen vakgebied is gemaximeerd op 50 punten en zij nog altijd minimaal 150 punten binnen het eigen specialisme moeten behalen.”